Nhà hàng YEN SUSHI PREMIUM

123 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Quận 3, TP.HCM