Nhà hàng YEN 4

8 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM