Nhà hàng hotpot Hoàng Yến 1

19A Cao Thắng, P.5, Quận 3, TP.HCM